ANKETA

KONTROLUJETE ALKOHOL ?
 

PRIHLASENIESTATISTIKA

Členovia : 3385
Článkov : 21
Webové prepojenia : 6
Počet zobrazení obsahu : 71121
ROZVOD CRN ( Centrálny rozvod nápojov) Tlačiť E-mail

Predstavujeme Vám plne automatizovaný system na výdaj a kontrolu nápojov. SILEXA je riešenie pre prevádzky ktoré majú primárnu úlohu eliminovať straty na nápojoch a zároveň urýchliť prípravu a výdaj nápojov. Systém SILEXA umožnuje výdaj:

- nealko nápojov (postmix) - varené víno

- alko nápojov - miešané nápoje

- pivo - víno

 

Všetky produkty budú vydávane centrálnym výdajným výčapným pultom SILEXA TOUCH, ktorý sa dimenzuje na základe Vašej požiadavky o počte ponúkaných produktov.

silea TOUCH

Ako základne modely sa vyrábaju výčapne hlavice s 8 , 10 a 12 hlavnými výustkami. K týmto hlavným výustkám je možne doinštalovť sekundárne výustky pre prípravu miešaných nápojov a maximalne kapacity pre napojenie produktov do výčapných hlavíc su  16 , 32 , 48 výčapných produktov.

Hlavná výustka 

hlavna vyustka

Výustka pre ALKOHOL(y)

výustky na ALKOHOL

Pre sfunkčnenie systému je potrebné zabezpečiť zázemie pre centrálny rozvod nápojov, odporúča sa vytvorenie chladenej miestnosti , ktorej veľkosť je zavislá od množstva distribuovaných surovín.

Výhodou je minimlizovanie skladového hospodárstva a centralizácia všetkých nápojov na jedno miesto.

V centrálnom chladiacom boxe bude osadená technológia na dochladzovanie surovín, pretláčanie surovín do rozvodov za pomoci plynov, samčistiaca technológia rozvodov. Do takto predpripraveného skladu sa dovedie distribučný pyton (potrubie), kde bude napájane na jednotlivé suroviny.

Celý systém je predpripravený na napojenie akéhokoľvek pokladničného systemu používaného v SR.

Primárna výhoda systému je v jeho prehľadnosti , rýchlosti výdaja a hlavne plnej kontrole všetkého vydávaného tovaru cez centrálny rozvod, nakoľko systém je priamo prepojený s pokladničným systémom. Ihneď po výdaji produktu je na kassu zaslaný impulz o výdaji tovaru s jeho identifikáciou.

schéma systému odbytová časť

schema system CRN - odbyt

 

schéma systému ZÁZEMIE ( chladiaci box )

schema CRN Chladiaci box

VÝČAP PIVA

Pre výdaj a čapovanie piva su k dispozícii automatické výčapne hlavice k možnosťou kalibrácie vydávaného množstva produktu. Výčapna hlavica može byť použitá len na jedenu značku piva. V prípade požidavky je možné výčapnú hlavicu modifikovať na výdaj až 3 pív súčatne.

beer tap - Výčap PIVA

 

Výdaj ALKOHOLOV

Výdaj alkoholov je možne vykonávať za pomoci samostatného zariadenia X3 SDS , kde na hrdlá fľiaš musia byť inštalované elektromagnetické ventily. Tie pri kontakte so zariadením X3SDS identifikujú predvaný artikel a voľbou množstva odkalibrujú požadovaný objem artikla. Zariadenie X3 SDS je možné umiestniť kdekolvek na barovú prevádzku. Zariadenie je prepojené s pokladničným softwerom.

ZARIADNIE X3 SDS                                        ZARIADNIE X3 TAP

 

 

Pre výdaj menšieho množstva druhov alkoholov je idealne riešenie zariadenia X3 TAP. Jedná sa o závesný stojan na fľaškový alkohol, kde kapacitne je možné na jeden stojan osadiť 12 druhov alkoholov. Samozrejme je možné kombinovať daný stojan v osadení až 48 druhov alkoholov. Systém X3TAP ponúka možnosť davkovania v 2 množstevných objemoch podľa požiadavky prevádzky. Samozrejme výdaj alkoholu je kontrolovaný a systém je prepojený s pokladňou.

 

VÝDAJ KÁVY

 

Systém ponúka možnosť prepojenia systému aj na kontolu výdaja kávy. Všetky moderné kávovary sú predpripravené s elektronikou na ktorú je možné napojiť systém SILEXA. V prípade kontroly kávy bude generovaný pokladničný blok priamo obsluhou kavovaru po spustení voľby prípravy kavy. Obsluha bude pri každom výdaji kavy autorizovaná.

kontrola kavy

 

 

VÝDAJ TEPLÝCH NÁPOJOV.

Systém SILEXA umožnuje zabezpečiť aj serving teplých nápojov ako VARENÉ VÍNO. V centrálnom sklade nápojov je umiestnený kontainer s vínom a cez rozvod je distribuovaný chladený produkt, ktorý v priestore barovej prevádzky je tepelne upravovaný.

varic VINA

 

 

Celý systém je navrhnutý a pripravnený priamo na základe osobitých požiadaviek zadávateľa a je prisposobovaný potrebám a požiadavkám prevádzky kde bude inštalovaný. Dané systémy už dlhé roky fungujú v každej okolitej krajine a o ich veľkých výhodách a hlavne efekte úsory sa presvedčili až po nainštalovaní systémov Samotný systém Vám deklaruje úsporu až 20 % pri eliminácií strát na prevádzkach a zároveň prináša možnosť zvýšenia obratov tovarov a produktov na základe rýchlosti výdaja produktov.

 

 

 

V prípade Vášho záujmu Vám radi poradíme a hlavne predvedieme ako systém funguje v praxi v prevádzkach kde je systém realizovaný.

 

 

KTO JE PRIHLÁSENÝ

Máme online 4 hostí